Tuyên bố từ chối trách nhiệm


Tài liệu này nêu rõ các điều khoản và điều kiện mà “HaLimThemes,” (“tôi” hoặc “chúng tôi”), sẽ cung cấp cho bạn thông qua HaLimThemes.Com và các sản phẩm, dịch vụ liên quan. Các điều khoản này tạo thành một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi.

Tài liệu này sử dụng các thuật ngữ “bạn” hoặc “của bạn” để đề cập đến bạn, hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bạn đại diện, người đại diện của bạn hoặc của họ, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng và chi nhánh cũng như bất kỳ thiết bị nào của bạn hoặc của họ.

Vui lòng xem kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng này trước khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của HaLimThemes.

  1. HaLimThemes không kiểm soát nội dung của bạn. Chúng tôi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM với những  nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, văn bản, phần mềm, ứng dụng, liên kết hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu nào khác do bạn đăng tải. Giữa bạn và chúng tôi, bạn sở hữu nội dung người dùng của mình và bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tất cả nội dung đó, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy và tính thích hợp của nó trong khi sử dụng dịch vụ.  Bạn chịu trách nhiệm về thông tin, văn bản, ý kiến, tin nhắn, nhận xét, tác phẩm nghe nhìn, ảnh chuyển động, ảnh chụp, hoạt hình, video, đồ họa, âm thanh, âm nhạc, phần mềm, ứng dụng và bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào khác mà bạn hoặc người dùng cuối của bạn gửi, tải lên, lưu trữ hoặc cung cấp thông tin khác (“có sẵn”) hoặc thông qua dịch vụ (gọi chung là “nội dung của bạn”, “nội dung” hoặc “nội dung người dùng”).
  2. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền sở hữu, vi phạm hợp đồng, quyền riêng tư hoặc quyền công khai hoặc bất kỳ tác hại nào khác do bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn tạo hoặc gửi, đăng tải hay lưu trữ. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại phát sinh từ (hoặc dựa trên) trang web của bạn.
  3. Bằng cách mua, sử dụng và/hoặc tham gia (gọi chung là “sử dụng”) các sản phẩm, dịch vụ của HaLimThemes, bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản của HaLimThemes. HaLimThemes có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản này, hãy ngưng việc mua/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của HaLimThemes và rời khỏi trang web của chúng tôi. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này hoặc cần liên hệ với HaLimThemes vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]

 

HaLimThemes - Premium Wordpress Themes

HaLimMovie 6.0 is coming soon!

X